• Tính từ

    Parenté classificatoire
    ) (dân tộc học) thân thuộc thừa nhận (mặc dù không có quan hệ huyết thống)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X