• Danh từ

  Khách hàng
  Phản nghĩa Patron. Fournisseur, marchand, vendeur
  (từ cũ, nghĩa cũ) người được che chở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X