• Danh từ giống cái

  Tập thể, đoàn thể, tập đoàn
  collectivités locales
  đơn vị hành chính địa phương (tỉnh, huyện, xã)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X