• Tính từ

    (toán học) thông ước
    Phản nghĩa Incommensurable, incomparable

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X