• Danh từ giống cái

  (khối) cộng đồng
  Communauté nationale
  cộng đồng dân tộc
  (tôn giáo) dòng tu; tu viện
  (luật học, pháp lý) sở hữu chung; của chung (của vợ chồng)
  Sự đồng nhất
  Communauté de pensées
  sự đồng nhất tư tưởng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X