• Tính từ

  Có thể truyền
  Có thể thông báo, có thể truyền
  Phản nghĩa Secret, incommunicable, inexprimable, intransmissible

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X