• Danh từ

    Người sưu tập
    (nghĩa xấu) người cóp nhặt (văn của người khác)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X