• Tính từ

    (Proposition complétive) (ngôn ngữ học) mệnh đề bổ ngữ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X