• Tính từ

    (thực vật học) úp cạnh và đầu (kiểu tiền khai lá)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X