• Tính từ

    (tâm lý học) không đừng được
    (từ cũ, nghĩa cũ) cưỡng bức

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X