• Tính từ

    Có thể cô đặc (chất nước), có thể nén đặc (chất khí)
    Có thể ngưng lại (chất khí)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X