• Ngoại động từ

  Xưng, thú; nhận
  Confesser ses péchés
  xưng tội
  Confesser ses torts
  nhận lỗi
  Nghe (tín đồ) xưng tội
  (thân mật) làm cho (ai) thổ lộ ra
  Tuyên bố (tín ngưỡng của mình)
  Phản nghĩa Cacher, contester, démentir, dénier, désavouer, dissimuler, nier, omettre, taire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X