• Ngoại động từ

  Đối chiếu, so
  Confronter les deux écritures
  so hai chữ viết
  (luật học, pháp lý) đối chất
  Phản nghĩa Isoler, séparer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X