• Tính từ

  (toán học) tương đẳng
  Figures congruentes
  hình tương đẳng
  Như congru 2
  (y học) khớp sít (đường nối)
  (từ cũ, nghĩa cũ) thích hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X