• Tính từ

  Nối, kết hợp, liên kết
  Personnes conjointes
  (luật học, pháp lý) những người liên kết (vì quyền lợi chung)
  Phản nghĩa Disjoint, séparé
  Danh từ
  Người phối ngẫu (vợ hoặc chồng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X