• Danh từ giống cái

  (ngôn ngữ học) sự chia, sự biến ngôi ( động từ)
  (sinh vật học) sự tiếp hợp
  (từ hiếm, nghĩa ít dùng) sự hợp, sự liên hợp
  Phản nghĩa Dispersion, éparpillement, opposition

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X