• Tính từ

    Có thể biết, có thể nhận thức
    Phản nghĩa Inconnaissable

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X