• Tính từ

  Xây dựng, biết xây dựng
  Animaux constructeurs
  động vật biết xây dựng (như ong)

  Danh từ giống đực

  Người xây dựng, người kiến thiết
  Constructeur de navires
  người đóng tàu
  Phản nghĩa Destructeur, liquidateur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X