• Phó ngữ

  (hàng hải) ngược chiều nhau
  Naviguer à contrebord
  đi ngược chiều nhau

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X