• Danh từ

    Nhà biện luận tôn giáo
    (nghĩa rộng) người tài biện luận

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X