• Tính từ

  (toán học; vật lý học) hội tụ
  Lentille convergente
  thấu kính hội tụ
  Lignes convergentes
  đường hội tụ
  Tập trung
  Feux convergents
  hỏa lực tập trung
  Efforts convergents
  cố gắng tập trung
  Phản nghĩa Divergent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X