• Tính từ giống cái

  Xem coordonné

  Danh từ giống cái (số nhiều)

  (toán học; thiên văn) toạ độ
  Coordonnées absolues
  toạ độ tuyệt đối
  Coordonnées axiales
  toạ độ trục
  Coordonnées barycentriques
  toạ độ trọng tâm
  Coordonnées obliques
  toạ độ xiên
  Coordonnées polaires
  toạ độ cực
  Coordonnées rectilignes
  toạ độ đường thẳng
  Coordonnées ponctuelles
  toạ độ điểm
  Coordonnées rectangulaires
  toạ độ vuông góc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X