• Ngoại động từ

  Xe, bện
  Buộc
  Đo (gỗ) bằng dây
  Đan (vợt đánh quần vợt)
  Làm nổi lên những hằn dây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X