• Tính từ

  Bổ
  Remède cordial
  thuốc bổ

  Phản nghĩa Affaiblissant, débilitant

  Thân tình
  Invitation cordiale
  sự mời mọc thân tình
  Salutations cordiales
  lời chào thân tình
  Phản nghĩa Froid, indifférent, insensible. Antipathique, hostile
  Danh từ giống đực
  Thuốc bổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X