• Ngoại động từ

  Đánh số
  Ghi giá (hàng hóa)
  Định thị giá (chứng khoán)
  Cho điểm (bài làm, câu trả lời)
  Đánh giá
  Ghi số kích thước (trên sơ đồ); ghi số độ cao (trên bản đồ)
  Đồng âm Côté

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X