• Danh từ giống cái

    (từ cũ, nghĩa cũ) diềm màn; màn cửa
    (quân sự, (sử học)) thành liên tháp (nối hai tháp canh gần nhau trong một pháo đài)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X