• Danh từ giống cái

  Ca vát
  Khăn quàng cổ (phụ nữ)
  Băng thắt (đầu ngọn cờ...)
  (hàng hải) dây ôm
  (thể dục thể thao) miếng vặn cổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X