• Danh từ giống cái

  Sự tin
  Tín ngưỡng
  Phản nghĩa Doute; défiance, incroyance; ignorance. Agnosticisme, scepticisme
  (từ cũ, nghĩa cũ) uy tín

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X