• Tính từ

    Tham tiền, hám của
    Phản nghĩa Désintéressé, généreux

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X