• Ngoại động từ

  Thôi quốc hữu hóa, bãi bỏ quốc hữu hóa
  (từ cũ, nghĩa cũ) làm mất tính chất dân tộc
  (từ cũ, nghĩa cũ) tước quốc tịch

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X