• Danh từ giống cái

  Sự sai khớp, sự trật khớp
  La désarticulation de l'épaule
  sự sai khớp vai
  (y học) sự tháo khớp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X