• Danh từ

    (luật học, pháp lý) nguyên đơn
    Phản nghĩa Défendeur, intimé

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X