• Danh từ giống cái

  (sinh vật học) sự chẽ đôi, sự lưỡng phân
  (thiên (văn học)) trăng nửa vành
  (y học) sự chia thù lao
  ( logic) sự phân đôi (khái niệm)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X