• Ngoại động từ

    Không tin nữa, không sủng ái nữa; bỏ rơi
    Phản nghĩa Favoriser, protéger

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X