• Danh từ giống cái

    Nỗi đau đớn, nỗi thống khổ
    Phản nghĩa Euphorie, bonheur, joie, plaisir

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X