• Tính từ

  Hà khắc
  Lois draconiennes
  luật hà khắc
  Phản nghĩa Doux, indulgent

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X