• Tính từ

  (thuộc) chủng tộc Đra-vi-đa ( Nam ấn Độ)
  Danh từ giống đực
  (ngôn ngữ học) nhóm ngôn ngữ Đra-vi-đa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X