• Danh từ giống đực

    (ngành dệt) cách dệt sợi khổ
    (ngành dệt) độ số sợi khổ (số sợi khổ trên một xentimet)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X