• Ngoại động từ

  Làm cho mềm yếu ủy mị
  Le luxe effémine l'homme
  xa hoa làm cho con người ta mềm yếu ủy mị đi

  Phản nghĩa

  Viriliser [[]]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X