• Danh từ giống đực

  (sinh vật học) cơ quan tác động
  Tính từ
  Organes effecteurs
  ) (sinh vật học) cơ quan tác động

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X