• Danh từ, danh từ giống cái

  Nó, bà ấy, cô ấy, chị ấy; cái ấy...
  d'elle-même
  tự nó
  Đồng âm Aile.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X