• Tiêu bản:Empattement

  Danh từ giống đực
  (xây dựng) đế chân chìa (của tường).
  Bạnh (ở gốc một số cậy)
  Khoảng cách trục (ở xe ô tô...)
  (ngành in) nét bạnh
  Đồng âm Empâtement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X