• Ngoại động từ

  Làm cáu ghét
  Fumée qui encrasse les vitres
  khói làm cáu ghét cửa kính
  Phản nghĩa Décrasser, désencrasser

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X