• Tính từ

    (y học) (thành) dịch địa phương (bệnh)
    (sinh vật học; sinh lý học) đặc hữu (loài vật)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X