• Danh từ giống đực

    Sự nhốt
    Sự đóng cửa ở nhà, sự ru rú ở nhà

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X