• Danh từ giống đực

    Người kết nạp (đoàn viên mới...)
    (từ cũ, nghĩa cũ) người tuyển quân

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X