• Danh từ giống đực

    Sự đóng bao
    Sự bọc bao giấy (quả trên cây, để khỏi bị sâu...)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X