• Danh từ

    (nghĩa xấu) người mối lái (chủ yếu dùng danh từ giống cái)
    (từ cũ, nghĩa cũ) người môi giới, người trung gian

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X