• Danh từ giống đực

    (địa chất, địa lý) hoang mạc cát, sa mạc (ở hoang mạc Xa-ha-ra)
    (khoa đo lường) ec (đơn vị công)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X