• Danh từ giống đực

    Đại đội (kỵ binh, xe thiết giáp)
    (hàng không) phi đoàn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X